Värme & Sanitet i Åmål AB grundades 2020 som ett systerbolag till Värme & Sanitet i Skåre AB, för att

förtydliga närvaron i regionen runt Åmål-Säffle. Bolagen har sammanlagt omkring 10 anställda.


Bolaget utför allt förekommande inom VVS, och har en stor kompetens när det gäller installationer av bland annat värmepumpar.  Vi kan i förekommande fall även åta oss större projekt då det finns tillgång till personal från Skåre vid behov.

Från Forsbrogatan i Åmål utgår idag Mikael Skantz, som är bolagets kombinerade platschef, säljare och montör.

Mikael har lång erfarenhet både i yrket och regionen och är garanten för att ditt arbete blir utfört rationellt och med yttersta noggrannhet.

Ingvar Wogenius, VD

Mikael Skantz, Allfixarn